Dünya Tarihine Farklı Bir Pencere

Son günlerde, Amerikan dolarının yerini dolduracak sanal para tartışmaları giderek yoğunluk kazanıyor. Sadece kağıt paranın değil, altının da koltuğunu sanal paraya bırakabileceğinden söz edenler var. Yazar bu kitabında altın ve gümüşün son 5000 yılda dünya ticaretinde oynadığı belirleyici ve katalizör rolü anlatıyor. Diğer yandan, kitap, aynı zamanda metalurji tarihi açısından da önemli bir kaynak. İlk yazılı belgeler olan Sumer tabletlerinden itibaren tarih boyunca günümüze kadar çıkabilmiş ve müzelerde yerini alabilmiş bütün belgeleri değerlendirmeye çalışmıştır. Eski Çağların Türk mezarları olan kurganlardan çıkan bütün metal esaslı eserler de değerlendirmeye dahil edilmiştir.

OKUMAK VE YAZMAK ÜZERİNE

UNESCO, Türkiye Yayıncılar Birliği, Avrupa Birliği\’nin çeşitli birimleri ve bizde de TÜİK zaman zaman okuma alışkanlığı üzerine çeşitli araştırmalar yapıyor ve bunları yayınlıyor. Uzun yıllardan beri bu tür araştırmaları okuyorum. Türkiye açısından bütün istatistikler çok üzücü, sarsıcı sonuçlar ortaya koyuyor ama birkaç gün dövündükten sonra konuyu unutup gidiyoruz. Okuma alışkanlığında çok gerilerde kalmış olmamız bir […]

BAYRAĞIMIZ ÜZERİNE YALANLAR VE DOĞRULAR

AŞAĞIDAKİ METİN, 2010 YILINDA YAYINLADIĞIMIZ, TARİH VE FELSEFE ÜZERİNDEN KÜLTÜR SAVAŞI/TÜRKLÜK DÜŞMANLARININ CEPHANESİ ADLI KİTABIMIZIN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜDÜR. Stratejimiz… gelecekte potansiyel bir küresel rakibin ortaya çıkışına meydan vermeyecek şekilde yeniden ayarlanmalıdır. Defence Plannig Guidance’dan, 2002[i]   Son zamanlarda ortaya atılan bir iddiaya göre, Türk bayrağı, Bizanslılardan “çalıntı” imiş. Bu bölümde bayrağımızın biçimiyle ilgili diğer iddiaları, yalanları […]