Dünya Tarihine Farklı Bir Pencere

Son günlerde, Amerikan dolarının yerini dolduracak sanal para tartışmaları giderek yoğunluk kazanıyor. Sadece kağıt paranın değil, altının da koltuğunu sanal paraya bırakabileceğinden söz edenler var. Yazar bu kitabında altın ve gümüşün son 5000 yılda dünya ticaretinde oynadığı belirleyici ve katalizör rolü anlatıyor. Diğer yandan, kitap, aynı zamanda metalurji tarihi açısından da önemli bir kaynak. İlk yazılı belgeler olan Sumer tabletlerinden itibaren tarih boyunca günümüze kadar çıkabilmiş ve müzelerde yerini alabilmiş bütün belgeleri değerlendirmeye çalışmıştır. Eski Çağların Türk mezarları olan kurganlardan çıkan bütün metal esaslı eserler de değerlendirmeye dahil edilmiştir.