AÇLIĞIN TARİH YAPICI ETKİSİ ÜZERİNE

  Yapılan tüm hesaplamalar, Avrupa’nın kaderinin yiyecek erzakına bağlı olduğunu göstermektedir. Eğer elinizde ekmek varsa Rusları yenmek çocuk oyuncağıdır. NAPOLYON BONAPARTE[1] Besin bir silahtır. MAKSİM LİTVİNOV Sovyet Dışişleri Bakanı, 1930’lar TARİHİN SINIR ŞARTLARI adlı kitabımızda, insan gücünü aşan tarihi biçimlendiren etkenleri teker teker ele almıştık. Eğer hangi etken daha önemlidir, hangisi diğer etkenlerden daha hızlı […]