Sale!

BOYASINI KAZIYINCA

KÜRESEL GÜÇ ODAKLARININ EGEMENLİK FELSEFESİ

KİTAP, Batı kültüründe kemikleşmiş durumdaki kendini en tepeye, insanlığın koruyucusu olarak konumlandıran zihniyetin aklama araçlarını tarihsel gelişme süreci içerisinde teker teker ele alır. Irkçılık, Hint-Avrupacılık, Helen Hristiyan miti, sosyal darwinizm gibi sözde üstünlüğü aklama amacıyla öne sürülmüş sözde bilimsel kuramlara büyüteç tutar.

Batı kültürünün ana rengi konumundaki ideolojik kafa yapısını ve yeni dünya düzeni olarak sunulan örtük emperyalizmi genişletme amacı taşıyan çarpık zihniyeti perdenin arkasından alır ve öne taşır.

Aşağıda yer alan geniş açıklamada daha fazla ön bilgi mevcuttur.

PAYLAŞ

350,00

Oku/İncele

TIKLA

Sayfa

792

Boyut

16 x 24 sm

Dil

Türkçe

ISBN

978-605-61930-9-5

Detaylı Tanıtım

Description

Kitap, tarihi akışı içerisinde aşama aşama incelenmiş olan konuları, aynı zamanda günümüz dünyasının küresel ölçekli siyasi yapılandırılmasının omurgasını da ortaya koymaktadır. Paralel olarak, yeni dünya düzeni söylemleriyle dünyaya istedikleri biçimi vermek isteyen güçlerin halihazır ideolojik kafa yapısını da sergilemektedir.

Kitabın ana konusu ırkçılık, indo-germencilik, helen-hristiyan miti, helenseverlik, sosyal darwinizm, marksist avrupamerkezcilik, liberal avrupamerkezcilik gibi batının üstünlük kuramları ve bu kuramlarla aklamaya çalıştıkları uygulamalardır. Batı dünyasının ötekine bakışı bütün sürümleriyle teker teker kılcal damarlarına kadar incelenmektedir.

Yazar, bu kitabında küresel güç odaklarının sistematik manipülasyonlarına karşı güçlü bir savunma hattı oluşturmanın gerektiğini savunur. Söz konusu odakların, milli benliğimizi elimizden almak ve bizi onların çıkar sağladığı tüketim kalıplarına göre hayat süren, onların doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış diyen bir örnek ve edilgen varlıklara indirgemek için yaptığı sinsî saldırılara dikkat çekmektedir. Bizi biz yapan ve bir arada tutan bütün ortak değerlerimizin hedef alındığını, bizi millet olmaktan çıkartarak etnik yığınlar topluluğu haline getirmek için kararlı ve ısrarlı bir tutum içinde olduklarını vurgular ve bu saldırıya karşı bilinçli savunma mekanizmaları geliştirmemize katkıda bulunmaya çalışır.

Kitap, sadece Türklerin ve Türklüğün değil, bütün mazlum milletlerin haklı davasını da sahiplenmektedir. 16 x 24 cm boyutunda ve 792 sayfa olan kitap, 34 bölümden oluşur ve 1273 dipnot içerir.

Additional information

Dimensions 24 × 16 × 4 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BOYASINI KAZIYINCA”