Sale!

JUDEO-HRİSTİYAN FUNDAMENTALİZMİ

DÜNYAYI FETHETMEK PEŞİNDE

KİTAP, yeni dünya düzeni söylemlerinin arkasındaki güçlerin Judeo- Hristiyan öğretileriyle aklamaya çalıştıkları yalan dolandan ibaret olan temelsiz fundamentalist zihniyetini gözler önüne sermeyi amaçlar. Bu sapkınlığın insanlığı sürüklediği karanlığa dikkat çeker. Tarih boyunca Yahudi ve Hristiyan din adamlarının uydurduğu yalanların insanlığı sürüklediği tehlikelere işaret eder.

Aşağıda yer alan geniş açıklamada daha fazla ön bilgi mevcuttur.

PAYLAŞ

245,00

Oku/İncele

TIKLA

Sayfa

424

Boyut

24 x 16 sm

Dil

Türkçe

ISBN

ISBN Goes Here

Detaylı Tanıtım

Description

Kitap, terör örgütleri listesinde adı yazılmayan ama   listedekilerden kat kat fazla terör estiren, 2023 Ekim’inde başlattığı saldırıyla yüksek teknoloji ürünü 30 bin ton bombayı Gazzelilerin üzerine boşaltan 4000’den fazla çocuk ve 6000 kadını öldüren 45 bin binayı yerle bir eden devlet kisvesine büründürülmüş vandallarla ilgilidir.

Bu örgüt diğerlerine göre kat kat güçlüdür ve tahrip gücü çok yüksektir. Çünkü  aynı zamanda hem  silah endüstrisini hem sermayeyi hem de  medyayı kontrol ediyor. Hepsinden önemlisi bu örgüt arsız bir yalancı. Çünkü dünya kamuoyunun doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırmasını engellemek için ne mümkünse yapıyor.

Birinci dereceden küresel tehdit durumundaki Judeo-Hristiyan fundamentalizmine dünya kamuoyunun  dikkatini çekmek için hazırladığımız bu kitabı takdirlerinize sunuyoruz.

Kitap içinde birbiriyle bağlantılı üç kitap var.

Birincisi: Yahudi fundamentalizmi

İkincisi: Hristiyan fundamentalizmi ya da Siyonist Hristiyanlar

Üçüncüsü: Yardımcı kuvvetler (Dinler arası diyalogcular, Arusiler, Nuhiler, İran’da Baha’iler, Hindistan’da Kadiyaniler, yine Hindistan’da Tanrı Adam Sai Baba Hareketi, Kore’de Mooncular, Çin’de Falun Gong Hareketi ve bütün bu örgütlenmelerin ortak özellikleri ve arkasındaki güçler kitapta yer almaktadır.

Kitap, 424 sayfa ve 44 bölümden oluşturuldu. Kanıtlarımız 900 kadar  dipnot halinde okuyucunun takdirine sunulmuştur.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “JUDEO-HRİSTİYAN FUNDAMENTALİZMİ”