Sale!

TEMİZLİĞİN TARİHİ

UYGARLIĞIN KRİTİK YOLU OLARAK

Yazar, uygarlık tarihini iki ana damar halinde inceleyen iki ayrı araştırma yayınlamıştır. Bunlardan biri metalurji sanatındaki gelişmeleri ele alan ALTIN adlı kitabı, ikincisi ise temizlik kültüründeki gelişmeleri öne çıkaran TEMİZLİĞİN TARİHİ adlı kitabıdır. Kitap, insanlığın su ile olan ilişkisini inceler. Karanlık çağlarındaki inanılmaz geriliğinden sonra son yüzyıllarda mikroskobun icadı sayesinde Avrupa’nın temizliğin önemini kavrayarak bilinçlenmesini, ölümcül salgın hastalıkların bilimsel çalışmalar sayesinde yenilmesini ve ortalama insan ömrünün uzamasını konu alır.

Aşağıda yer alan geniş açıklamada daha fazla ön bilgi mevcuttur.

PAYLAŞ

245,00

Oku/İncele

TIKLA

Sayfa

416

Boyut

14,5 x 22,5 sm

Dil

Türkçe

ISBN

978-975-96985-7-9

Detaylı Tanıtım

Description

Temizliğin uygarlığın ölçüsü olduğu sık sık söylenir. KİTAP, genel kabul gören bu doğruyu merkeze yerleştirerek uygarlık tarihini inceler.

Avrupalı uygarlık tarihçileri, uygarlığı bütünüyle Avrupalı ulusların eseriymiş gibi sunarlar. “Kuramsal tarih” anlayışı çerçevesi dışına çıkmayarak, kendilerine somut desteklerden yoksun eski çağlara kadar uzatılan “şanlı bir geçmiş” uydurmaya çalışırlar. Bununla da kalmazlar, üretilmiş bu ”sözde bilimsel” tarihi öteki uluslara benimsetmek için büyük propaganda harcamaları yaparlar.

KİTAP, esas olarak insanoğlunun beş bin yıldan beri su ile olan ilişkisi üzerinedir. Kitapta, yeri geldiğinde Türkleri yerme ve Avrupalıları övmeyi yazar kendisi üslenmiştir. Buna karşılık, Türkleri övme ve Avrupalıları yerme işini Avrupalı araştırmacılara bırakmıştır.

Avrupalı uygarlık tarihçileri, Eski Yunan ve Roma’nın başarılı olduğu yanları uygarlığın temel unsurları olarak almış ve bu unsurların üzerinde temellendirdikleri bir anlatımla, Helen-Hristiyan uygarlığı mitini tarih anlatımında merkeze yerleştirmişlerdir. Onların başarılı olduğu alanları inkar etmek kimseye fayda sağlamaz. Lakin, milattan sonra Judeo-Hristiyan bağnazlığı uygarlığı çok gerilere düşürmüş, bu tarihsel gerçeğin üzeri gerçek dışı bir anlatımla örtülmüştür.

KİTAP, 14,5 x 22,5 sm boyutundadır, 416 sayfadır ve 18 bölüm halinde düzenlenmiştir.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TEMİZLİĞİN TARİHİ”